Grundläggande statistik - självstudiekurs

Grundläggande statistik - självstudiekurs

Basic Level | Self-study | Swedish | 1 minute

Corresponds to 2 hours of teacher-directed learning

Description

Detta är en självstudiekurs för personal som behöver repetera eller införskaffa nya kunskaper i grundläggande statistik.

Kursen vänder sig till alla som behöver repetera eller införskaffa nya kunskaper i grundläggande statistik för kvantitativa kontinuerliga data.

Exempelvis:
Personal inom utveckling, produktion och kvalitetskontroll av läkemedel och medicintekniska produkter*, Produkt- och processutvecklare, QA/RA-personal, QC/test-personal, kvalitetsingenjörer och valideringsingenjörer. Kursen passar även material/råvaruleverantörer till denna industri, samt personal som ska delta i projekt inom den farmaceutiska och medicintekniska industrin och är i behov av grundläggande kunskaper i statistik.
* inkluderar kontroll/verifiering av ingående komponenter såsom läkemedelssubstans, tillsatsämnen, förpackningar, doseringsutrustning, komponenter och råmaterial.

Behov av förkunskaper:
Du skall ha grundläggande kunskaper om kalkylblads- och formelhantering i Microsoft Excel.
Det är en fördel om du har viss erfarenhet av hantering och tolkning av kvantitativa kontinuerliga mätdata.

Kompendium, kalkylmallar samt övningar är i första hand relaterade till att tolka kvantitativa kontinuerliga data från analys- och mätmetoder.
OBS. För att genomföra kursen krävs tillgång till dator med MS Excel.

Content

  • Hantering av grundläggande statistik i Microsoft Excel bland annat med hjälp av tilläggsmodulen
  • Grundläggande statistiska begrepp
  • Grafiska metoder, centralmått, spridningsmått
  • Sannolikhet, normalfördelning
  • Stickprov
  • Statistiska tolerans- och konfidensintervall
  • Dra slutsatser baserat på data om det man mätt eller avser att demonstrera, med hög konfidens, kan anses uppfylla ställda acceptanskrav, toleranser eller gränsvärden

Course module

1. Självstudiekurs Grundläggande Statistik

You can find all the files to work with beneath Course material.

Trainer: Carl-Gustav Millinger
Duration: 1 minute (Total duration of the course: 1 minute)

Course material

If you want to access the additional course material for this course, you need to sign in and have access to this course.

Notes

If you want to save your notes for this course, you first need to purchase it and be signed in.


Training organisation

The course results in a diploma that shows that you have the skills required.


All prices shown exclude VAT.


Well done!

You have completed the Grundläggande statistik - självstudiekurs course, and you can now get your diploma.

Back to the course Get your diploma

The trailer is now over

Before you can start the Grundläggande statistik - självstudiekurs course, you first have to purchase it.

Back to the course
Grundläggande statistik - självstudiekurs 918 1 2540 Add to basket

Contact