GMP Basics 2.0 SE

GMP Basics 2.0 SE

Basic Level | Course | Swedish | 57 minutes

Corresponds to ½ day of teacher-directed learning

Description

GMP BASICS är en bekväm, flexibel och verifierbar utbildning online. Det är en generell utbildning om kvalitetssystem inom Life Science-industrin baserad på de regler och vägledningar som finns för tillverkning av läkemedel och i viss utsträckning även medicintekniska produkter.

Utbildningen är uppdelad i 8 delmoment. Varje delmoment är en kort film som avslutas med några frågor. För att kunna gå vidare måste du klara av dessa frågor och erhåller därefter ditt deltagarbevis.

Content

  • Bakgrund till GMP och Kvalitetssystem och hur myndigheter utövar tillsyn i denna bransch
  • Viktiga delar av GMP-regler och kvalitetssystem såsom barriärer som används för att förhindra sammanblandningar, förebygga kontamination och minska risker för mänskliga misstag
  • System för att med hög grad av sannolikhet säkerställa rätt kvalitet på produkterna och att underlätta utredningsarbete när detta behövs
  • Generera dokumentation i enlighet med GMP och kvalitetssystemkrav

Course modules

1. Vad och varför om GMP och kvalitetssystem

I delmomentet får du ta del av historik och bakgrund kombinerat med de viktigaste skälen till att GMP finns.

Trainer: Animerad utbildning
Duration: 6 minutes (Total duration of the course: 57 minutes)

2. Myndigheters tillsyn av verksamheter

I delmomentet får du en introduktion till hur systemen för tillsyn av Life Science-industrin fungerar inom EU och i USA.

Trainer: Animerad utbildning
Duration: 10 minutes (Total duration of the course: 57 minutes)

3. Minimera mix-up

I delmomentet berörs de fyra viktigaste principerna i GMP och krav relaterat till risker för sammanblandningar.

Trainer: Animerad utbildning
Duration: 6 minutes (Total duration of the course: 57 minutes)

4. Förhindra kontaminering

I delmomentet ges en introduktion till de GMP-krav som finns för att förebygga att produkten blir kontaminerad.

Trainer: Animerad utbildning
Duration: 7 minutes (Total duration of the course: 57 minutes)

5. Minimera risken för mänskliga fel

I delmomentet beskrivs hur utbildning, skriftliga rutiner och andra GMP-krav relaterade till oss som individer bidrar till kvalitet.

Trainer: Animerad utbildning
Duration: 7 minutes (Total duration of the course: 57 minutes)

6. Säkerställ rätt kvalitet med hög grad av säkerhet

I delmomentet får du lära dig mer om systematiska principer såsom kvalificering av utrustning och validering av processer.

Trainer: Animerad utbildning
Duration: 7 minutes (Total duration of the course: 57 minutes)

7. Underlätta utredningar

I delmomentet förklaras vikten av spårbarhet och att det alltid finns tydlig, detaljerad information nerskriven om något går på tok.

Trainer: Animerad utbildning
Duration: 6 minutes (Total duration of the course: 57 minutes)

8. Att dokumentera

I det avslutande delmomentet får du förståelse för hur du ska dokumentera på ett sätt som följer GMP-krav och varför det är så viktigt med Dataintegritet.

Trainer: Animerad utbildning
Duration: 8 minutes (Total duration of the course: 57 minutes)

Course material

There is no additional course material for this course.

Notes

If you want to save your notes for this course, you first need to purchase it and be signed in.


Training organisation

The course results in a diploma that shows that you have the skills required.


All prices shown exclude VAT.


Well done!

You have completed the GMP Basics 2.0 SE course, and you can now get your diploma.

Back to the course Get your diploma

The trailer is now over

Before you can start the GMP Basics 2.0 SE course, you first have to purchase it.

Back to the course
GMP Basics 2.0 SE 820 1 2105 Add to basket

Contact