GMP Basics 2.0 DK

GMP Basics 2.0 DK

Basic Level | Course | Danish | 52 minutes

Corresponds to ½ day of teacher-directed learning

Description

GMP Basics 2.0 er en praktisk, fleksibel og verificerbar online træning. Det er en generel uddannelse i kvalitetssystemer til Life Science -industrien baseret på reglerne og retningslinjerne for lægemidler og til en vis grad også medicinske udstyr.

Denne uddannelse er udviklet af Key2Compliance AB. Filmene er animerede og designet til at øge forståelsen og opfattelsen af de præsenterede koncepter som er præsenteret af professionelle speakere.

Træningen er opdelt i 8 dele. Hver del er en kort video, der afsluttes med en quiz. Du skal bestå alle spørgsmål, før du kan fortsætte. Efter en vellykket gennemførelse af alle dele samt test, modtager du dit kursuscertifikat.

Content

  • Baggrunden for GMP og kvalitetssystemer og hvordan myndigheder fører tilsyn
  • Vigtige elementer i GMP og kvalitetssystemer såsom barrierer, der bruges til at minimere sammenblandinger, forhindre kontaminering samt at forhindre medarbejderfejl
  • Systemer til sikring af den rigtige kvalitet, med høj grad af sikkerhed samt lette undersøgelser
  • Oprettelse af GMP- og kvalitetssystemdokumentation (records)

Course modules

1. Hvad, hvorfor og hvordan for GMP- og kvalitetssystemer?

Historien og baggrunden kombineret med de vigtigste grunde til at GMP eksisterer.

Trainer: Animeret træning
Duration: 5 minutes (Total duration of the course: 52 minutes)

2. Hvordan myndigheder udfører tilsyn?

Introduktion til systemer i EU og USA for tilsyn med Lifes science industrien.

Trainer: Animeret træning
Duration: 9 minutes (Total duration of the course: 52 minutes)

3. Minimer risikoer for mix-ups

Det første afsnit af de 4 vigtigste mål for GMP. Her er eksempler på krav i forbindelse med risici for mix-up dækket.

Trainer: Animeret træning
Duration: 5 minutes (Total duration of the course: 52 minutes)

4. Forebygg kontamination

Det andet af de 4 mål introducerer til dig, om hvordan GMP-kravene kan forhindre kontaminering.

Trainer: Animeret træning
Duration: 7 minutes (Total duration of the course: 52 minutes)

5. Minimer risikoer for medarbejderfejl

Dette tredje af de 4 mål, dækker emnerne omkring træning, skrevne procedure og andre GMP krav relateret til hvordan vi som individer bidrager til kvalitet.

Trainer: Animeret træning
Duration: 6 minutes (Total duration of the course: 52 minutes)

6. Ensuring right quality, with high degree of assurance

I det fjerde afsnit lærer du mere om nogle mere systematiske principper som kvalificering af udstyr og validering af processer.

Trainer: Animeret træning
Duration: 7 minutes (Total duration of the course: 52 minutes)

7. Facilitere undersøgelser

Her beskrives betydningen af sporbarhed, og du vil lære mere om, hvor vigtigt det er, at vi opretter registreringer for at kunne udføre undersøgelser, når det er nødvendigt.

Trainer: Animeret træning
Duration: 5 minutes (Total duration of the course: 52 minutes)

8. Opretning af GMP- og kvalitetssystemsdokumenter

Det sidste træningsmodul giver dig en forståelse for, hvordan du opretter registreringer på en måde, der er i overensstemmelse med GMP-krav, og hvorfor dataintegritet er vigtig.

Trainer: Animeret træning
Duration: 8 minutes (Total duration of the course: 52 minutes)

Course material

There is no additional course material for this course.

Notes

If you want to save your notes for this course, you first need to purchase it and be signed in.


Training organisation

The course results in a diploma that shows that you have the skills required.


All prices shown exclude VAT.


Well done!

You have completed the GMP Basics 2.0 DK course, and you can now get your diploma.

Back to the course Get your diploma

The trailer is now over

Before you can start the GMP Basics 2.0 DK course, you first have to purchase it.

Back to the course
GMP Basics 2.0 DK 940 1 2105 Add to basket

Contact