De sista milen

De sista milen

Basic Level | Course | Pharma | Swedish | 59 minutes

Corresponds to ½ day of teacher-directed learning

Description

Inom EU finns sedan 2013 en uppdatering av riktlinjerna för GDP - Good Distribution Practice (2013/C 343/01). Läkemedelsverket har också uppdaterat sin föreskrift om partihandel med läkemedel 2013 och 2014.

I denna utbildning får du som är involverad i transport av läkemedel information om relevanta delar av dessa dokument. Utbildningen vänder sig till personer eller företag som transporterar läkemedel på uppdrag av partihandlare eller läkemedelsföretag.

Content

  • Kort bakgrund om bakomliggande myndighetskrav
  • Ur GDP-guiden - Om Personal, Dokumentation och Transporter
  • Praktiska synpunkter kring vägburna transporter

Course modules

1. Bakgrund och regelverk

I delmomentet får du lära dig om bakgrunden till att det finns regelverk, kort om hur reglerna är uppbyggda och hur de påverkar olika aktörer i hela försörjningsledet. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Trainer: Anna Lundén
Duration: 9 minutes (Total duration of the course: 59 minutes)

2. Kvalitet - vad betyder det?

I delmomentet berörs ansvar för kvalitet och vad som kan påverka läkemedel negativt under transport. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Trainer: Anna Lundén
Duration: 8 minutes (Total duration of the course: 59 minutes)

3. Hur regelverket kan påverka transportören

I delmomentet går Anna igenom hur det kommer sig att reglerna följer med hela vägen till ett transportfordon och en chaufför och vad det kan innebära i praktiken.

Trainer: Anna Lundén
Duration: 8 minutes (Total duration of the course: 59 minutes)

4. Personal och dokumentation

För att kunna göra rätt är det viktigt med utbildning - att känna till relevanta delar av reglerna för läkemedel. Det berörs i det här delmomentet. Anna förklarar varför det måste finnas spårbarhet på vad som har hänt och hur dokumentation går till.

Trainer: Anna Lundén
Duration: 5 minutes (Total duration of the course: 59 minutes)

5. Transporten ute på vägarna

I delmomentet går Anna igenom ytterligare aspekter kring de risker som finns, vad som kan gå fel och hur du kan minska riskerna under transporten.

Trainer: Anna Lundén
Duration: 7 minutes (Total duration of the course: 59 minutes)

6. Temperaturkänsliga varor

I delmomentet fortsätter Anna att gå igenom praktiska krav som gäller under transport och går in på vad som krävs för att säkerställa att rätt temperatur hålls under hela transporttiden.

Trainer: Anna Lundén
Duration: 8 minutes (Total duration of the course: 59 minutes)

7. En hederskodex del 1

Chauffören är ansvarig för värdefull last. I delmomentet sammanfattar Anna några viktiga punkter som alltid ska vara säkerställda för att skydda läkemedlet under transport.

Trainer: Anna Lundén
Duration: 5 minutes (Total duration of the course: 59 minutes)

8. En hederskodex del 2

I det avslutande delmomentet går Anna igenom ytterligare viktiga områden och sammanfattar kort det viktigaste som du behöver tänka på för att bibehålla kvaliteten på läkemedel.

Trainer: Anna Lundén
Duration: 9 minutes (Total duration of the course: 59 minutes)

Course material

If you want to access the additional course material for this course, you need to sign in and have access to this course.

Notes

If you want to save your notes for this course, you first need to purchase it and be signed in.


Training organisation

The course results in a diploma that shows that you have the skills required.


All prices shown exclude VAT.


Well done!

You have completed the De sista milen course, and you can now get your diploma.

Back to the course Get your diploma

The trailer is now over

Before you can start the De sista milen course, you first have to purchase it.

Back to the course
De sista milen 818 1 2105 Add to basket

Contact