Dataintegritet

Dataintegritet

Basic Level | Course | Pharma | Swedish | 11 minutes

Corresponds to 2 hours of teacher-directed learning

Description

Denna korta och lättillgängliga film om Dataintegritet ger en översikt över vad begreppet ALCOA står för. ALCOA+ berörs kortfattat och för var och en av principerna för dataintegritet får du exempel på vad som är rätt respektive fel samt exempel på tillämpningar både för pappersbaserade system och för datoriserade system.

Content

  • ALCOA
  • A = Attributable det vill säga att data kan hänföras till den som genererat datan
  • L = Legible det vill säga att data ska vara läsbar nu och under arkiveringstiden
  • C = Contemporaneously recorded det vill säga att du dokumenterar direkt i anslutning till att ett moment utförs
  • O = Original det vill säga att dokumentation alltid ska vara originaldokumentationen eller en sann kopia av originalet
  • A = Accurate det vill säga att all information ska vara korrekt

Course module

1. Dataintegritet

Detta är en animerad film om dataintegritet som tillhandahålls av Key2Compliance.

Trainer: Animerad utbildning
Duration: 11 minutes (Total duration of the course: 11 minutes)

Course material

There is no additional course material for this course.

Notes

If you want to save your notes for this course, you first need to purchase it and be signed in.


Training organisation

The course results in a diploma that shows that you have the skills required.


All prices shown exclude VAT.


Well done!

You have completed the Dataintegritet course, and you can now get your diploma.

Back to the course Get your diploma

The trailer is now over

Before you can start the Dataintegritet course, you first have to purchase it.

Back to the course
Dataintegritet 817 1 530 Add to basket

Contact